Průhonice vždy patřily k místům, kde bydlel zdravý duch ve zdravém těle. Místní si již od nepaměti pronajímali hostinské sály, aby v nich společně tužili svá těla a rozvíjeli svůj zápal o kulturu.

V době zakládání sokolských organizací tedy nemohly jít Průhonice mimo vlastenecký proud a v roce 1906 zde vzniká tělocvičná jednota. A o celé čtvrtstoletí později, v roce 1931, spatřila světlo světa i majestátní budova průhonické Sokolovny. Od té doby byla navždy a nesmazatelně spojena s čilým společenským, sportovním a kulturním životem v Průhonicích a stala se „chrámem aktivně tráveného volného času“.

Dnes, po rozsáhlé rekonstrukci, bychom rádi navázali na její bohatou historii a znovu v ní nechali proudit život.

Pojďme společně psát nové dějiny Sokolovny Průhonice!